KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS FINANSUOTI PROJEKTUS:

 

13. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2023-07-03

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-447 patvirtintas Kvietimas Nr. PMIF-4.02-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021– 2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 4konkretų tikslą „Solidarumas“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 20 veiklą „Solidarumo  mechanizmo tarp ES valstybių narių ir trečiųjų šalių įgyvendinimas“ 

Atrankos būdas: valstybės projektų plavimo

Pareiškėjai: Pabėlių priėmimo centras ir Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kvietimo sąlygas rasite paspaudę nuorodą: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f5d37a0384411efbdaea558de59136c

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2024 m. rugpjūčio 19 d. 23:59.

Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtus kvietimus, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):

Prisijungti prie sistemos prašome paspaudę šią nuorodą: PMIFIS

Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija

 

 

______________________________________________________________________________

12. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A1-418 patvirtintas Kvietimas Nr. PMIF-2.01-V-02 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 2 konkretų tikslą „Teisėta migracija ir integracija“, 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 3 veiklą „Užsieniečių integracijos stebėsenos ir analizės koordinavimo sistemos Lietuvos Respublikoje sukūrimas“

Kvietimo sąlygas galite rasti ir paspaudę šią nuorodą.

Atrankos būdas: Valstybės projektų planavimo.

Galimi pareiškėjai: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2024 m. rugpjūčio 9 d. 23:59.

Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtus kvietimus, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):

Prisijungti prie sistemos čia: PMIFIS

Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija

Kilus klausimams, maloniai prašome susisiekti el. paštu 

 

______________________________________________________________________________

11. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2023-05-08.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-328 patvirtintas Kvietimas Nr. PMIF-1.06-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021– 2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 1 konkretų tikslą „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 13 veiklą „Materialinių sąlygų ir paslaugų teikimo užtikrinimas užsieniečiams (valstybės projektų planavimo būdu)“ 
Atrankos būdas: valstybės projektų planavimo
Pareiškėjas: Pabėgėlių priėmimo centras
Kvietimo sąlygas rasite paspaudę nuorodą: A1-328 Dėl Kvietimo Nr. PMIF-1.06-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų Prieglobsč... (e-tar.lt)
Paraiškų priėmimo pabaiga: 2024 m. birželio 12 d. 23:59
Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtus kvietimus, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):
Prisijungti prie sistemos prašome paspaudę šią nuorodą: PMIFIS
Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija

10. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2023-04-12.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-273 patvirtintas Kvietimas Nr. PMIF-2.02-V-02 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021– 2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 2 konkretų tikslą „Teisėta migracija ir integracija“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 7 veiklą „Vertimo paslaugų centralizavimas“ 

Atrankos būdas: valstybės projektų plavimo

Pareiškėjas: Pabėlių priėmimo centras

Kvietimo sąlygas rasite paspaudę nuorodą:A1-273 Dėl kvietimo Nr. PMIF-2.02-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsč... (e-tar.lt)

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2024 m. gegužės 10 d. 23:59.

Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtus kvietimus, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):

Prisijungti prie sistemos prašome paspaudę šią nuorodą: PMIFIS

Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija

 

____________________________________________________________________________

 

9. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2023-03-06. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. A1-192 patvirtintas Kvietimas Nr. PMIF-2.01-K-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 2 konkretų tikslą „Teisėta migracija ir integracija“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 4 veiklą „Užsieniečiams paslaugas teikiančių asmenų kompetencijų, reikalingų pažeidžiamiems asmenims atpažinti ir paslaugoms jiems teikti, didinimas ir kvalifikacijos tobulinimas“

Kvietimo sąlygas galite rasti ir paspaudę šią nuorodą.

Atrankos būdas: Projektų konkursas.

Galimi pareiškėjai: Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, tarptautinės ir kitos organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2024 m. balandžio 10 d. 23:59.

Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtus kvietimus, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):

Prisijungti prie sistemos čia: PMIFIS

Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija

Mokymai pareiškėjams: kviečiame į mokymus pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal kvietimą Nr.  PMIF-2.01-K-01. Mokymai pareiškėjams vyks nuotoliniu būdu, MS Teams platformoje, datą galite pasirinkti registracijos platformoje.

Mokymu metu bus aptariami paraiškos pildymo, pateikimo ir PMIF informacinės sistemos naudojimo klausimai.

Į mokymus prašome registruotis čia: https://forms.office.com/e/Xa10RcjaSL

Kilus klausimams, maloniai prašome susisiekti el. paštu .

_____________________________________________________________________________

8. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2024-03-01.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A1-182 patvirtintas Kvietimas Nr. PMIF-1.05-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021– 2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 1 konkretų tikslą „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 12 veiklą „Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ 

Atrankos būdas: valstybės projektų plavimo

Pareiškėjas: Pabėlių priėmimo centras

Kvietimo sąlygas rasite paspaudę nuorodą:

A1-182 Dėl Kvietimo Nr. PMIF-1.05-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsč... (e-tar.lt)

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2024 m. balandžio 3 d. 23:59.

Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtus kvietimus, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):

Prisijungti prie sistemos prašome paspaudę šią nuorodą: PMIFIS

Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija

______________________________________________________________________________

7. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2024-02-15.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. A1-140 patvirtintas Kvietimas Nr. PMIF-3.04-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021– 2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 3 konkretų tikslą „Grąžinti“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09- 003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 19 veiklą „Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir savanoriško grįžimo (kai jis organizuojamas padedant ES institucijoms) procedūrų organizavimas“.

Atrankos būdas: valstybės projektų plavimo

Pareiškėjas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Kvietimo sąlygas rasite paspaudę nuorodą:

A1-140 Dėl Kvietimo Nr. PMIF-3.04-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsč... (e-tar.lt)

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2024 m. kovo 25 d. 23:59.

Kilus klausimams, maloniai prašome susisiekti el. paštu .

Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtus kvietimus, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):

Prisijungti prie sistemos prašome paspaudę šią nuorodą: PMIFIS

Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija

 

_________________________________________________________________________

6. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2024-02-07. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. A1-112 patvirtintas Kvietimas Nr. PMIF-3.02-K-02 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų programos 3 konkretų tikslą „Grąžinti“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 17 veiklą „Priverstinio užsieniečių grąžinimo stebėsenos vykdymas“.

Kvietimo sąlygas galite rasti paspaudę nuorodą:

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8a771480c20c11ee9269b566387cfecb?jfwid=9im6ibqn3

Atrankos būdas: projektų konkursas

Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, tarptautinės ar kitos organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2024 m. kovo 19 d. 23:59.

Mokymai pareiškėjams: kviečiame į mokymus pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal kvietimą Nr. PMIF-3.01-K-02. Mokymai pareiškėjams vyks nuotoliniu būdu, MS Teams platformoje, datą galite pasirinkti registracijos formoje

Mokymų metu bus aptariami paraiškos pildymo, pateikimo ir PMIF informacinės sistemos naudojimo klausimai.

Į mokymus prašome registruotis čia: https://forms.office.com/e/M7Q0Q9twGE

Kilus klausimams, maloniai prašome susisiekti el. paštu .

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2023-11-21. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. PV61-153 patvirtintas Kvietimas Nr. PMIF-3.01-K-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 3 konkretų tikslą „Gražinti“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09 003 02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 18 veiklą „Savanoriško užsieniečių grįžimo procedūrų organizavimas“, patvirtinimo

Kvietimo sąlygas galite rasti ir paspaudę šią nuorodą.

Atrankos būdas: Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai yra viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, tarptautinės ir kitos organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2024 m. sausio 8 d.

Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtus kvietimus, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):

Prisijungti prie sistemos čia: PMIFIS

Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija

Mokymai pareiškėjams: kviečiame į mokymus pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal kvietimą Nr. PMIF-3.01-K-01. Mokymai pareiškėjams vyks nuotoliniu būdu, MS Teams platformoje, 2023 m. gruodžio 7 d. 10:00-11:00 val.

Mokymu metu bus aptariami paraiškos pildymo, pateikimo ir PMIF informacinės sistemos naudojimo klausimai.

Į mokymus prašome registruotis čia: https://forms.office.com/e/c2n3kQbHeH

Kilus klausimams, maloniai prašome susisiekti el. paštu .

______________________________________________________________________________

 

4. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2023-11-20. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-757 patvirtintas Kvietimas Nr. PMIF-2.01-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 2 konkretų tikslą „Teisėta migracija ir integracija“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 5 veiklą „Užsieniečių integraciją skatinančios komunikacijos kampanijos, orientuotos į skirtingus tikslus (pvz., neteisėto darbo rizika, viešosios nuomonės keitimas), organizavimas“

Kvietimo sąlygas galite rasti ir paspaudę šią nuorodą.

Atrankos būdas: Valstybės projektų planavimo.

Galimas pareiškėjas: Lietuvos migracijos politikos gairių 6.2.5 papunktyje nurodytas subjektas, t. y. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro Migracijos informacijos centras.

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2023 m. gruodžio 18 d. 23:59.

Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtus kvietimus, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):

Prisijungti prie sistemos čia: PMIFIS

Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija

Mokymai pareiškėjams: kviečiame į mokymus pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal kvietimą Nr. PMIF-3.01-K-01. Mokymai pareiškėjams vyks nuotoliniu būdu, MS Teams platformoje, 2023 m. gruodžio 7 d. 10:00-11:00 val.

Mokymu metu bus aptariami paraiškos pildymo, pateikimo ir PMIF informacinės sistemos naudojimo klausimai.

Į mokymus prašome registruotis čia: https://forms.office.com/e/c2n3kQbHeH

Kilus klausimams, maloniai prašome susisiekti el. paštu .

______________________________________________________________________________

 

3. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2023-11-06. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A1-712 patvirtintas Kvietimas Nr. PMIF-1.02-K-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 1 konkretų tikslą „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 131 veiklą „Materialinių sąlygų ir paslaugų teikimo užtikrinimas užsieniečiams (konkursinių projektų planavimo būdu)“

Kvietimo sąlygas galite rasti ir paspaudę šią nuorodą.

Atrankos būdas: Projektų konkursas

Galimi pareiškėjai: Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, tarptautinės ir kitos organizacijos ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2024 m. sausio 10 d. 23:59.

Mokymai pareiškėjams: kviečiame į mokymus pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal kvietimą Nr. PMIF-1.02-K-01. Mokymai pareiškėjams vyks nuotoliniu būdu, MS Teams platformoje, 2023 m. lapkričio 30 d. 10:00-12:00 val.

Mokymu metu bus aptariami paraiškos pildymo, pateikimo ir PMIF informacinės sistemos naudojimo klausimai.

Į mokymus prašome registruotis čia: https://forms.office.com/e/2wJPVDwbtM

Kilus klausimams, maloniai prašome susisiekti el. paštu .

 

Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtą kvietimą, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):

Prisijungti prie sistemos čia: PMIFIS

Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija 

______________________________________________________________________________

 

2. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. A1-679 patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema (BEPS)“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 13 veiklos „Materialinių sąlygų ir paslaugų teikimo užtikrinimas užsieniečiams (valstybės projektų planavimo būdu) kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektą Nr. PMIF-1.03-V-01.

Atrankos būdas: Valstybės projektų planavimo.

Galimas pareiškėjas: Migracijos Departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2023 m. gruodžio 8 d. 23:59.

Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtus kvietimus, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):

Prisijungti prie sistemos čia: PMIFIS

Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija 

______________________________________________________________________________

 

1. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023  m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. A1-559 patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema (BEPS)“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 12 veiklos „Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektą Nr. PMIF-1.01-V-01.

Atrankos būdas: Valstybės projektų planavimo.

Galimas pareiškėjas: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2023 m. rugsėjo 26 d. 23:59.

Informuojame, kad paraiškas, finansuoti projektus pagal paskelbtus kvietimus, maloniai prašome teikti per Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 metų veiksmų programos informacinę sistemą (PMIFIS):

Prisijungti prie sistemos čia: PMIFIS

Prisijungimo instrukcija: Organizacijos įgalioto atstovo anketos pildymo instrukcija