Supaprastintas išlaidų apmokėjimas – projekto tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimas, kai projekto vykdytojui nereikia pateikti išlaidas pagrindžiančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų. Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, kai joms taikomi:

  • fiksuotieji įkainiai (įkainis nustatomas tam tikros išlaidos vienetui)
  • fiksuotoji suma (įkainis nustatomas išlaidų grupei)
  • fiksuotoji norma (nustatyta procentinė dalis išlaidų grupei)

Visi supaprastinti išlaidų būdai yra nustatomi remiantis tyrimais ir (arba) teisės aktais: