2014 metais Europai susidūrus su didžiausia pabėgėlių krize po II-ojo pasaulinio karo, imtasi priemonių, skirtų padėti didžiausią pabėgėlių naštą patiriančioms valstybėms – Italijai ir Graikijai. 2015 m. rugsėjį Europos Komisijai pasiūlius ir Europos Parlamentui pritarus, Europos Taryba priėmė laikinąsias priemones tarptautinės apsaugos srityje, pagal kurias dalis prieglobsčio prašytojų iš Italijos ir Graikijos turėjo būti perkeltos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares. Lietuva, vykdydama įsipareigojimus kaip Europos Sąjungos (ES) valstybė narė ir siekdama prisidėti prie solidarumo bei teisingo atsakomybės pasidalijimo tarp ES valstybių narių principo užtikrinimo, o taip pat palengvinti naštą ES valstybėms narėms, susiduriančioms su dideliais atvykstančių užsieniečių srautais, užsieniečių perkėlimą į Lietuvos Respubliką pradėjo vykdyti 2015 m.

Projektų finansavimo sąlygų aprašai:

2016 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-413 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių  perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-02 patvirtinimo"

2016 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-308 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių  perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-01 patvirtinimo"

2016 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-594. 2016 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-49 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo"

2016 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-16 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-01 patvirtinimo"