3. Konkretus tikslas. Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas

Lietuva yra pirmoji šalis atvykstant į Šengeno erdvę, todėl TŠP ji yra labiau tranzitinė šalis nei galutinis atvykimo tikslas. Neteisėtai Lietuvoje esantys TŠP po sulaikymo yra patalpinami URC, kur gyvenimo sąlygos nėra pakankamai geros, kaip ir valstybės finansavimas visoje TŠP grąžinimo srityje. Todėl labai svarbu šią sritį tobulinti. Siekiant pašalinti trūkumus šioje srityje, PMIF lėšos bus skiriamos gyvenamosioms patalpoms pagerinti, teikti paslaugas grąžinamiems asmenims ir užtikrinti

grąžinimo priemones. Grąžinimo procedūrų kokybei gerinti bus stiprinami šias funkcijas vykdančių institucijų administraciniai gebėjimai bei remiamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Naudojant PMIF finansavimą bus pasiekti šie pagrindiniai rezultatai:

 • Pagerintos grąžinamų asmenų apgyvendinimo sąlygos URC
 • Padidintos grąžinamų asmenų žinios apie savo teises ir pareigas
 • Užtikrintas tinkamas TŠP grąžinimas

3.1. Nacionalinis tikslas. Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės

 • „Grąžinamų trečiųjų šalių piliečių apgyvendimo sąlygų gerinimas ir saugumo užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-3.1.1-V-01
 • "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" projektų finansavimo salygų aprašo Nr. PMIF-3.1.2-V-01 
 • "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" projektų finansavimo salygų aprašas Nr. PMIF-3.1.2-V-02
 • "Išsiuntimo operacijų stebėsena" projektų finansavimo sąlygų aprašasNr. PMIF-3.1.4-K-01
 • "Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-3.1.4-K-02.

3.2. Nacionalinis tikslas. Grąžinimo priemonės

 • "Savanoriškas grįžimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.1-K-01
 • "Savanoriškas grįžimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.1-K-02 (Įsakymas Nr. A1-95) 
 • "Reintegracijos kilmės šalyje" projektų finansavimo sąlygų aprašas  Nr. PMIF-3.2.2-K-01
 • „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-3.2.2-K-02
 • „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-3.2.2-K-03
 • „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-3.2.2-K-04
 • "Priverstinis grąžinimas" projektų finansavimo salygų aprašo Nr. PMIF-3.2.3-V-01 (Įsakymas Nr. A1-450) 
 • "Priverstinis grąžinimas" projektų finansavimo salygų aprašas  Nr. PMIF-3.2.3-V-02

3.3. Nacionalinis tikslas. Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės

 • "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-3.3.1-V-01