1. Konkretus tikslas. Bendroji Europos Prieglobsčio sistema

Lietuvos prieglobsčio sistema ir šią sritį reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai yra iš esmės reglamentuojami bendrosios ES teisės, atitinka ES nustatytus standartus ir yra integruoti į BEPS. Tačiau būtina ir toliau tobulinti bei plėtoti prieglobsčio suteikimo procedūras, gerinti priėmimo ir gyvenimo sąlygas prieglobsčio prašytojams (PP). Siekiant pašalinti trūkumus ir spragas šioje srityje, PMIF lėšos bus naudojamos atskiroms PP apklausų patalpoms įrengti, pagerinti PP apgyvendinimo infrastruktūrą ir teikti jiems paslaugas. Siekiant tobulinti tarptautinės apsaugos suteikimo procedūras, bus stiprinami institucijų, vykdančių funkcijas prieglobsčio srityje, administraciniai gebėjimai ir kompetencija; bus atliekama PP priėmimo sąlygų stebėsena, bus stiprinamas TŠP saugumas Užsieniečių registracijos centre (URC). Naudojant PMIF finansavimą bus pasiekti šie pagrindiniai rezultatai:

 • Pagerinti ir padidinti PP apgyvendinimo pajėgumai URC, Pabėgėlių priėmimo centre (PPC) ir savivaldybėse.
 • Patobulintos prieglobsčio procedūros URC ir pasienio kontrolės punktuose
 • Padidintos PP žinios apie savo teises ir pareigas, pagerinta TŠP, ypač pažeidžiamų grupių, adaptacija, sustiprinta PP startinė pozicija jų integracijos proces

1.1. Nacionalinis tikslas. Priėmimo ir prieglobsčio sistemos

 • "Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (naujo statinio statyba)" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.1-V-01
 • "Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.1-V-02
 • „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.1-V-03
 • „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.1-V-04
 • "Sąlygų apklausoms atlikti ir prieglobsčio procedūroms vykdyti sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas  Nr. PMIF-1.1.2-V-01
 • „Eurodac" sistemos įsigijimas ir priežiūra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.3-V-01
 • "Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.4-K-01
 • "Paslaugų tiekimas prieglobsčio prašytojams" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.4-K-02
 • "Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.4-V-01
 • "Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.4-V-02
 • „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.4-V-03 
 • „Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.5-V-01
 • „Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.5-K-01

1.2. Nacionalinis tikslas. Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras

 • „Sistemos apie kilmės šalis ir statistinių duomenų apie prieglobstį rinkimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.1-V-01
 • „Priėmimo sąlygų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.2-K-01  
 • „Priėmimo sąlygų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.2-K-02
 • „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.3-K-01