2020-07-03 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projektui „Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėsena“ (51 493,65 eurų).

2020-06-18 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas papildomas finansavimas Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projektui "Prieglobsčio srities specialistų mokymai" pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.5-V-01 (14 757,41 eurų)

2020-06-12 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu skirtas finansavimas Socialinių paslaugų priežiūros departamento projektui pagal finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF- 2.2.1-V-01 (299 990, 24 eurų)

2020-06-08 Informuojame, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais skirtas finansavimas šiems projektams:

- Pabėgėlių priėmimo centro projektui pagal PFSA Nr. PMIF-1.1.1-V-03 (iki 164 313,45 eurų);

- Valstybės sienos apsaugos tarnybos projektui pagal PFSA Nr. PMIF-3.3.1-V-01 (iki 197 260,80 eurų);

- papildomas finansavimas skirtas Valstybės sienos apsaugos tarnybos projektui pagal PFSA Nr. PMIF- 3.1.1-V-01 (iki 197 286,83 eurų).

2020 m. balandžio mėn. skirtas 250 000 Eur finansavimas Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos projekto „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas laikiname būste ir (ar) apgyvendinimo patalpose“ įgyvendinimui (pagal PFSA Nr. Nr. PMIF-1.1.4-V-03)