Naujienos

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atvykstančių migrantų iš Ukrainos tyrimas
Europos Komisija skelbia kvietimą komunikacijos projektams apie nelegalią migraciją
Parengtos projekto „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ ataskaitos
Pakeista Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinė programa
2021-2027 m. investicijų kryptys

PMIF
PMIF tikslas – prisidėti prie Sąjungos veiksmingo migracijos srautų valdymo, kuris yra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės dalis, laikantis bendros prieglobsčio, papildomos apsaugos, laikinos apsaugos politikos ir bendros migracijos politikos.

Investicijos

PMIF projektams įgyvendinti 2014–2020 m. Lietuvai skiriama 16 mln. eurų (12 mln. eurų ES lėšų ir 4 mln. eurų nacionalinių lėšų)