PROGRAMOS RENGIMAS

2019 metų IV ketvirtį Lietuvos pažanga prieglobsčio, integracijos ir grąžinimo srityse aptarta kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis ir institucijomis, atsakingomis už įvairias savo kompetencijos sritis, kviečiama dalyvauti ir visuomenė.

https://www.pmif.lt/naujienos/pirmoji-diskusija-del-prieglobscio-migracijos-ir-integracijos-fondo-programos-1 

2020 m. I ketvirtį vyko susitikimai su partneriais ir institucijomis siauresniais klausimais (prieglobsčio sistema, darbo rinka, integracijos paslaugos, grąžinimo sistema, nelegalaus darbo klausimai ir kt.). Susitikimuose dalyvavo Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Migracijos departamentas, Pabėgėlių priėmimo centras, UNHCR, IOM, savivaldybių atstovai,(Vilnius, Jonava) universitetų atstovai (Mykolo Romerio universitetas), akademikai (Diversity development group), NVO (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija, Caritas, Maltos ordinas, kitos).

2020 m. viduryje pirmasis programos projektas pateiktas Europos Komisijai neformaliam derinimui:

https://www.pmif.lt/naujienos/rengiama-2021-2027-m-nacionaline-pmif-programa-1

2021 m. kovo mėn. Europos Komisija informavo Lietuvą apie preliminariai planuojamą skirti lėšų sumą. Atsižvegus į konkrečią planuojamą lėšų sumą, programos projektas buvo tikslinamas ir papildomai derinamas su socialiniais ir ekonominiais partneriais. Papildomai į programos rengimą buvo įtraukta Pabėgėlių taryba. 

2021 m. liepos mėn. dėl Baltarusijos režimo organizuotų veiksmų, siekiant didinti spaudimą Lietuvos išorės sienoms iš esmės pasikeitė Lietuvos migracijos situacija ir programos projektas buvo dar kartą peržiūrėtas kartu su partneriais.

2021 m. lapkričio 29 d. Stebėsenos komitetui pateiktas derinti 2021-2027 m. PMIF nacionalinės programos projektas

2021-11-29 PMIF programos pristatymas

2021-11-29 pristatytas programos projektas 

2021-11-29 Stebėsenos komiteto posėdžio protokolas

2022 m. kovo mėn. siekiant užtikrinti sinergiją su Europos Komisijai pateikta paraiška pagal kvietimą valstybėms, kurių išorinė siena patiria spaudimą dėl migracijos srautų.

2022 03 14 pateikta Europos Komisijai 21-27 PMIF programa

2022-03-09 Pateikta papildoma paraiška EK kvietimui

2022-03-15 programos ir paraiskos sinergija

2022 m. liepos 2 d. po patikslinimų 2021-2027 m. PMIF nacionalinės programos projektas pakartotinai pateiktas Stebėsenos komitetui ir visuomenei:

https://www.pmif.lt/naujienos/pagal-europos-komisijos-pastabas-tikslinamas-prieglobscio-migracijos-ir-integracijos-fondo-2021-2027-m-programos-projektas 

2022 07 22 Stebėsenos komiteto protokolas

Patikslintas veiksmų projektas suderintas be pastabų ir pateiktas Europos Komisijai pakartotinai.

2022 08 pateiktas Programos projektas EK

2022 m. rugsėjo 5 dieną Europos Komisijos sprendimu patvirtinta veiksmų programa:

Veiksmų programa

EK sprendimas