Projektams, kurie yra finansuojami pagal ES investicijų programas, yra taikomi tam tikri projekto matomumo ir informavimo apie projektą bei komunikacijos reikalavimai. Tai tam tikros informacijos pateikimas įvairiuose komunikacijos kanaluose, lentelėse, stenduose bei kitos  viešinimo priemonėse. 

Už visuomenės informavimą apie projektą yra atsakingas projekto vykdytojas ir/ar jo partneriai. Tai reiškia, kad būtina suplanuoti projekto matomumo, informavimo apie projektą priemones viešinimo informavimo apie projektą ir komunikacijos veiklą priemones, jas įgyvendinti ir už jas tinkamai atsiskaityti. 

Bendrųjų nuostatų reglamento (nuoroda) 47, 49 ir 50 straipsniai ir IX priedas nustato pagrindnius reikalavimus komunikacijai apie PMIF naudojimą.

ES investicijų stiliaus knyga.
Šis leidinys nustato komunikavimo viešumoje vizualinį stilių. Jame rasite:
- informaciją bei pavyzdžius, kaip naudoti ES emblemą su teiginiu;
- tinkamų naudoti spalvų gamą;
- šriftus;
- privalomų informavimo, komunikacijos ir matomumo priemonių reikalavimus bei pavyzdžius;
- įrankį, padedantį susikurti tam tikras viešinimo priemones;
- reikalavimus kitoms komunikacijos priemonėms bei jų pavyzdžius.

Nepamirškite, kad informacinių plakatų, lentelių ar stendų maketus galite susikurti ir paprasčiau, .t.y. pasinaudodami e-maketo kūrimo įrankiu.

Logotipai:
- ES investicijų logotipas (Finansuoja Europos Sąjunga)
- ES investicijų logotipas (Bendrai finansuoja Europos Sąjunga)

Svarbu - visose komunikacijos apie projektą priemonėse privaloma naudoti tinkamą ES emblemą su teiginiu:
- „Finansuoja Europos Sąjunga“, kai projektas 100 procentų finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos lėšomis.
- „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“, kai projektas ne 100 procentų finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos lėšomis.

 

Kilus papildomiems klausimams dėl viešinimo galite kreiptis el.paštu: .