Eil. Nr. Projekto vykdytojo pavadinimas, projekto pavadinimas ir projekto kodas Projekto sutarties pasirašymo data, sutarties numeris Projekto rangovo/-ų pavadinimas (jei taikoma) Projekto tikslas ir numatomi pasiekimai Projekto pradžios ir pabaigos datos Projekto biudžetas ir bendrojo finansavimo norma Konkretus PMIF programos tikslas Intervencinių priemonių rūšių kodai Projekto įgyvendinimo vieta 
1

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

„Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“

Nr. PMIF-1.01-V-01-01

2023-11-12 PMIFV-2023-00501 UAB „Jungtiniai Projektai“ Padidinti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo vietų skaičių ir pagerinti apgyvendinimo sąlygų kokybę Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre. Planuojama pastatyti multifunkcinį pastatų kompleksą ir viename iš komplekso korpusų 2 aukšte įrengti apgyvendinimui skirtas erdves 75 prieglobsčio prašytojams. Pradžia: 2023-06-20 Pabaiga: 2024-06-30

1 010 409,00 Eur

Įprasti veiksmai (75%)

1. BEPS

001 Priėmimo sąlygos

012 Infrastruktūra

001 Veiksmai, kuriems taikoma 15 straipsnio 1 dalis

003 Nė vienas iš aukščiau išvardytų

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  Užsieniečių registracijos centras  Pabradėje
2

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

„Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas“

Nr. PMIF-1.03-V-01-01

2024-02-07 
PMIFV-2024-00018
Netaikoma Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą prieglobsčio prašytojų teisę naudotis nemokamomis vertėjų paslaugomis, valstybės garantuojama teisine pagalba ir kitas prieglobsčio prašytojų teises, pareigas ir jų įgyvendinimą.
Įgyvendinant projektą, 300 tikslinės grupės atstovų bus:
– suteikta 560 teisinių konsultacijų ir paslaugų,
– suteikta 1068 vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugos.

Pradžia: 2024-01-01


Pabaiga: 2024-12-30

2 49 997,51 Eur
Įprasti veiksmai (75%)

1. BEPS

002. Prieglobsčio procedūros;
 011. Pagalbos ir paramos paslaugų teikimas trečiųjų valstybių piliečiams; 
001. Veiksmai, kuriems taikoma 15 straipsnio 1 dalis; 
003. Nė vienas iš aukščiau išvardytų;

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilnius, L. Sapiegos g. 1