Rengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas mobiliųjų socialinės pagalbos komandų finansavimui

Siekiant užtikrinti orias priėmimo ir apgyvendinimo sąlygas, šiuo metu yra finansuojamos mobiliosios komandos, teikiančios socialines paslaugas užsieniečiams, priklausantiems pažeidžiamųjų asmenų grupėms. Siekiant užtikrinti šių paslaugų teikimo tęstinumą rengiamas naujas projektų finansavimo sąlygų aprašas. 

Preliminari skiriama lėšų suma – 434 tūkst. eurų

Tikslinė grupė – migrantų apgyvendinimo stovyklų gyventojai

Remiamos veiklos:

  1. socialinių paslaugų teikimas tikslinės grupės atstovams, neteisėtai kirtusiems valstybės sieną, kuriems laikinas apgyvendinimas organizuojamas pagal Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 2 priedo 15.1.1 papunktį;
  2. tikslinės grupės atstovų gyvenimo sąlygų gerinimas juos aprūpinant maistu (įskaitant maitinimo paslaugas), higienos reikmenimis, būtiniausiais drabužiais, avalyne ir pan.;
  3. asmens sveikatos priežiūros paslaugos, medikamentai, vaistažolės, maisto papildai, vakcinos, odontologinės medžiagos ir kitos sveikatos priežiūrai ir medicinos pagalbai reikalingos priemonės
  4. psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos;
  5. socialinių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio organizavimas.

Įgyvendinimo terminas – iki 2022 m. pab. 

Galimi pareiškėjai ir partneriai – viešasis (-ieji) ar privatusis (‑ieji) juridinis (-iai) asmuo (-enys), tarptautinė (-ės) organizacija (-os) ar jos (jų) padalinys (-iai), teisėtai veikiantis (‑ys) Lietuvos Respublikoje, taip pat Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija.

Pridedamas projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas. Maloniai prašome teikti pastabas iki š. m. lakričio 19 d. darbo dienos pabaigos el. paštu