Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams

Informuojame, kad viešosios  įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246  patvirtintos Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams.

Šios rekomendacijos yra skirtos padėti įvertinti projektų išlaidų atitiktį Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) reikalavimams. Jose pateikiami metodiniai nurodymai ir paaiškinimai, kaip turi būti taikomi ES ir nacionaliniai teisės aktai, siekiant teisingai nustatyti ir įvertinti projektų tinkamas finansuoti išlaidas. Tai metodinė pagalba pareiškėjams, rengiantiems ir teikiantiems projektų įgyvendinimo planus projektams įgyvendinti, projektų vykdytojams ir partneriams, projekto veiklų įgyvendinime dalyvaujančioms trečiosioms šalims, valdymo ir kontrolės sistemų institucijų darbuotojams ir projektų vertintojams.

Rekomendacijos paskelbtos Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje:

https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions