Planuojamas Lietuvos prieglobsčio procedūrų ir priėmimo sistemos vertinimas. Lauksime jūsų pastabų projektų konkurso atrankos kriterijams

Planuojama projektų konkurso būdu atrinkti projektą, kurio tikslas bus atlikti Lietuvos prieglobsčio procedūrų ir priėmimo sistemos įvertinimą ir pateikti rekomendacijas atsakingoms institucijoms, siekiant užtikrinti „teisingas bei veiksmingas procedūras“ kaip jos apibrėžtos Direktyvos 2013/32/ES preambulės 4 ir 8 punktuose.

Lietuvos prieglobsčio procedūrų ir priėmimo (įskaitant ir sulaikymą) sistemos vertinimas turi būti visų pirma orientuojamas į institucijų funkcijų pasidalijimą ir bendradarbiavimą, institucijų pajėgumą, Lietuvos įgyvendinamą prieglobsčio teisę ir politiką. Vertinime turi būti identifikuoti iššūkiai, kylantys Lietuvos prieglobsčio sistemai ir pateikti konkretūs siūlomi sprendimai, įskaitant pasiūlymus keisti teisės aktų nuostatas (jeigu reikia). Vertinimas turi apimti (tačiau nebūtinai apsiriboti) šių sistemos elementų įvertinimą:

  • priėmimo sistemos vertinimas (apgyvendinimo infrastruktūros pakankamumas, apgyvendinimo sistemos lankstumas ir gyvenimo vietos paskyrimas). Atskirai turi būti įvertinta pažeidžiamumo nustatymo procedūra ir priėmimo sąlygų atitiktis pažeidžiamų asmenų specialiesiems poreikiams.
  • prieglobsčio procedūrų vertinimas (prieglobsčio prašymų nagrinėjimo greičio ir kokybės suderinimas), apeliacinės procedūros organizavimas, procesinės garantijos ir teismų vykdoma kontrolė atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir kitose ES šalyse veikiančias apeliacinės sistemas). Atskirai turi būti įvertinta pažeidžiamumo nustatymo procedūra ir specialių procesinių garantijų prieglobsčio prašytojams taikymas;
  • valstybės garantuojamos teisinės pagalbos vertinimas (valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo organizavimas ir valdymas, teikiamų teisinių paslaugų apimtis ir pakankamumas);
  • medicininių paslaugų ir vertimo paslaugų prieinamumo bei teikimo vertinimas.

Teikiame susipažinti:

Maloniai prašome teikti pastabas iki š. m. liepos 22 d. darbo dienos pabaigos el. paštu adresu