Parengtos projektų išlaidų atitikties prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams rekomendacijos 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiui

PMIF projektų pareiškėjų, projektų vykdytojų ir partnerių bei paraiškų vertintojų dėmesiui.

Parengtos projektų išlaidų atitikties prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) reikalavimams rekomendacijos 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiui. Jose gausu metodinių nurodymų, paaiškinimų ir atsakymų, kaip turi būti taikomi Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai, siekiant teisingai nustatyti ir įvertinti PMIF 2021−2027 metų lėšų bendrai finansuojamų projektų tinkamas finansuoti išlaidas.

Kviečiame jomis naudotis!

PMIF 2021-2027 m išlaidų rekomendacijos