Pakeista Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinė programa

Keičiama Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) 2014-2020 metų nacionalinė programa.

Keitimo tikslas perskirstyti lėšas, padidinant lėšų sumą, skiriamą PMIF 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionaliniam tikslui „Integracijos priemonės“. Keitimas atliekamas, nes dalis lėšų, skirtų prieglobsčiui, buvo planuojama panaudoti konteineriniams namukams, bet šiuo metu šios išlaidos dengiamos iš EMAS lėšų. Be to, didinamas finansavimas mobiliosioms komandoms, siūlančioms socialines paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, šiuo metu sulaikytiems apgyvendinimo vietose. Jos finansuojamos iš SO2 kaip Nevyriausybinių organizacijų teikiamos ankstyvos integracijos paslaugos. Taip pat atliekamos techninės korekcijos dėl apvalinimų.

PMIF 2014-2020 m. programos keitimas