Pakeista Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinė programa

Keičiama Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) 2014-2020 metų nacionalinė programa.

Keitimo tikslas perskirstyti lėšas, padidinant lėšų sumą, skiriamą PMIF 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionaliniam tikslui „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“. Keitimas atliekamas įvertinus pasikeitusią migracijos srautų situaciją Lietuvoje ir siekiant greitai reaguoti į išaugusius poreikius prieglobsčio sistemoje (konkrečiau, prieglobsčio prašytojų apgyvendinimui, paslaugų ir humanitarinės pagalbos teikimui, Migracijos departamento pajėgumų nagrinėti prieglobsčio bylas didinimui).

PMIF programos keitimo lyginamasis variantas.