Kvietimas į vasario mėn. pabaigoje vyksiančius metodinius mokymus lietuvių kalbos mokytojams/specialistams

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras įgyvendindamas projekto „Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis“ (Nr. PMIF-2.1.9-V-01-001) veiklą „2.1. Kompetencijų tobulinimo programos parengimas ir mokymų mokytojams/specialistams vykdymas“ vykdo metodinių mokymų lietuvių kalbos mokytojams/specialistams dalyvių atranką.

KPMPC tinklalapyje paskelbta informacija apie vasario mėn. pabaigoje vyksiančius metodinius mokymus lietuvių kalbos mokytojams/specialistams.

Norintys dalyvauti jau gali pildyti ir siųsti mokymų dalyvio atrankos formas. Daugiau informacijos galite rasti čia:

https://www.kpmpc.lt/kpmpc/vykdoma-metodiniu-mokymu-lietuviu-kalbos-mokytojamsspecialistams-dalyviu-atranka-kvieciame-dalyvauti/