Kviečiame įgyvendinti bendruomeninių iniciatyvų skatinimo projektus

Kviečiame įgyvendinti bendruomeninių iniciatyvų skatinimo projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia įgyvendinti bendruomeninių iniciatyvų skatinimo projektus. Šiais projektais sudaroma galimybė burti įvairių kultūrų bendruomenes, kurias vienija bendražmogiškos problemos, interesai ir tikslai. Šių investicijų tikslas yra kurti socialinius ryšius tarp skirtingų kultūrų ir skatinti tarpusavio supratimą.

Detali informacija pateikta kvietime teikti paraiškas ir projektų finansavimo sąlygų apraše.

Aukščiau pateiktas paveikslėlis yra pavyzdys pareiškėjams. Detali informacija, finansavimo galimybės ir reikalavimai paraiškoms pateikti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 6 veiksmo „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. PMIF-2.1.6-K-01.

Registruokitės į konsultacijas pareiškėjams čia.