Keičiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.3-K-01 „Prieglobsčio sistemos vertinimas“

Keičiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.3-K-01, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A1-171 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.2.3-K-01 patvirtinimo“ (toliau - PFSA).

Keitimu tikslinami reikalavimai pagal PFSA atliekamam Prieglobsčio sistemos vertinimui, atsižvelgus į tai, kad nuo paraiškos rengimo ir projektų konkurso įgyvendinimo iš esmės pasikeitė situacija Lietuvos prieglobsčio ir migracijos sistemoje ir tai, kad dalies PFSA nurodytų aspektų vertinimas neturėtų pridėtinės vertės. Ministerijos vertinimu, turėtų būti atsisakoma prieglobsčio prašymų nagrinėjimo procedūros pirmoje ir apeliacinėje instancijose vertinimu, atsižvelgus į tai, kad procedūros vertinimas iki 2021 m. liepos mėn. neturėtų pridėtinės vertės tolimesniam prieglobsčio sistemos vertinimui, o procedūra nuo 2021 m. liepos mėn. patirdama neproporcingą krūvį taip pat negali būti vertintina kaip nuolat taikoma praktika. Taip pat vertinama, kad kokybiškam tyrimo atlikimui būtini Migracijos departamento duomenys. Įvertinus jo užimtumą šiuo metu, nebūtų galima tikėtis išsamių duomenų pateikimo tyrėjams. Šios aspekto vertinimas keičiamas į prieglobsčio sistemos institucinio modelio ex ante vertinimą, įvertinus identifikuotą poreikį parengti naują koncepciją prieglobsčio sistemai Lietuvoje.

Jeigu turėtumėte pastabų, maloniai prašome jas teikti el. paštu iki š.m. lapkričio 19 dienos.

PMIF-1.2.3-K-01 keitimo lyginamasis variantas