Naujienos

Filtravimas

Kvietimas į vasario mėn. pabaigoje vyksiančius metodinius mokymus lietuvių kalbos mokytojams/specialistams

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras įgyvendindamas projekto „Kalbos mokymasis – sėkmingos socialinės integracijos dalis“ (Nr. PMIF-2.1.9-V-01-001) veiklą „2.1. Kompetencijų tobulinimo programos parengimas ir mokymų mokytojams/specialistams vykdymas“ vykdo metodinių mokymų lietuvių kalbos mokytojams/specialistams dalyvių atranką. KPMPC tinklalapyje paskelbta informacija apie vasario mėn. pabaigoje vyksiančius metodinius mokymus lietuvių kalbos mokytojams/specialistams. Norintys dalyvauti jau gali pildyti ir siųsti mokymų dalyvio atrankos formas. Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.kpmpc.lt/kpmpc/vykdoma-metodiniu-mokymu-lietuviu-kalbos-mokytojamsspecialistams-dalyviu-atranka-kvieciame-dalyvauti/  
2021.02.10 15:58

Iki vasario 17 dienos pratęstas terminas teikti paraiškas pagal kvietimą įgyvendinti bendruomeninių iniciatyvų skatinimo projektus

Informuojame, kad iki vasario 17 dienos pratęstas terminas teikti paraiškas pagal kvietimą įgyvendinti bendruomeninių iniciatyvų skatinimo projektus. Šiais projektais sudaroma galimybė burti įvairių kultūrų bendruomenes, kurias vienija bendražmogiškos problemos, interesai ir tikslai. Šių investicijų tikslas yra kurti socialinius ryšius tarp skirtingų kultūrų ir skatinti tarpusavio supratimą. Detali informacija pateikta  kvietime teikti paraiškas  ir  projektų finansavimo sąlygų apraše . Aukščiau pateiktas paveikslėlis yra pavyzdys pareiškėjams. Detali informacija, finansavimo galimybės ir reikalavimai paraiškoms pateikti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 6 veiksmo „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. PMIF-2.1.6-K-01. Registruokitės į konsultacijas pareiškėjams  čia .
2020.12.07 12:03

Konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.3-K-03

Kviečiame į individualias konsultacijas būsimus pareiškėjus. Reaguodami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas dėl viruso plitimo konsultacijas teiksime nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu, „Skype“, „Teams“ ar telefonu.  Konsultacijų metu pareiškėjai bus konsultuojami paraiškos pildymo, pateikimo ir kitais su paraiškos parengimu susijusiais klausimais. Į konsultacijas prašome registruotis iš anksto telefonu 8 659 80 950 arba el. paštu aiste.dimskyte@esf.lt . Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, įstaigą, tel. Nr., el. pašto adresą, Jus dominančius klausimus bei pageidaujamą konsultacijos laiką. Jeigu Jūsų pageidaujamas laikas būtų užimtas, siūlysime pasirinkti kitą Jums patogų laiką.
2020.12.07 11:56

Konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.6-K-01

Kviečiame į individualias konsultacijas būsimus pareiškėjus. Reaguodami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas dėl viruso plitimo konsultacijas teiksime nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu, „Skype“, „Teams“ ar telefonu.  Konsultacijų metu pareiškėjai bus konsultuojami paraiškos pildymo, pateikimo ir kitais su paraiškos parengimu susijusiais klausimais. Į konsultacijas prašome registruotis iš anksto telefonu 8 659 80 534 arba el. paštu liudmila.sciogoleva@esf.lt Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, įstaigą, tel. Nr., el. pašto adresą, Jus dominančius klausimus bei pageidaujamą konsultacijos laiką. Jeigu Jūsų pageidaujamas laikas būtų užimtas, siūlysime pasirinkti kitą Jums patogų laiką.
2020.11.23 09:23

Kviečiame įgyvendinti bendruomeninių iniciatyvų skatinimo projektus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia įgyvendinti bendruomeninių iniciatyvų skatinimo projektus. Šiais projektais sudaroma galimybė burti įvairių kultūrų bendruomenes, kurias vienija bendražmogiškos problemos, interesai ir tikslai. Šių investicijų tikslas yra kurti socialinius ryšius tarp skirtingų kultūrų ir skatinti tarpusavio supratimą. Detali informacija pateikta kvietime teikti paraiškas ir projektų finansavimo sąlygų apraše . Aukščiau pateiktas paveikslėlis yra pavyzdys pareiškėjams. Detali informacija, finansavimo galimybės ir reikalavimai paraiškoms pateikti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 6 veiksmo „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. PMIF-2.1.6-K-01. Registruokitės į konsultacijas pareiškėjams čia .
2020.11.17 11:56

Europos Komisija pristato šalyse narėse vykdomus prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo projektus

Europos Komisija išleido leidinį Snapshots, kuriame pristatomi skirtingose šalyse narėse vykdomi prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo projektai. Prašome susipažinti: Parsisiųsti leidinį
2020.11.09 15:05

Europos Komisija kviečia teikti paraiškas tarptautiniams prieglobsčio, migracijos ir integracijos projektams finansuoti

2020 m. spalio 15 d. Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas tarptautiniams prieglobsčio, migracijos ir integracijos projektams finansuoti (bendra kvietimo vertė - 32,7 mln. Eur) keturiomis temomis: Vietinių integracijos strategijų kūrimas ir įgyvendinimas pasitelkiant daugelio suinteresuotųjų šalių partnerystę (kvietimo numeris AMIF-2020-AG-CALL-01). Paraiškas teikite čia Kliūčių mažinimas ir galimybių naudotis pagrindinėmis paslaugomis skatinimas trečiųjų šalių piliečiams (kvietimo numeris AMIF-2020-AG-CALL-02 ). Paraiškas teikite čia   Skatinti migrantų dalyvavimą kuriant ir įgyvendinant integracijos politiką (kvietimo numeris AMIF-2020-AG-CALL-03). Paraiškas teikite čia Papildomų galimybių žmonėms, kuriems reikalinga apsauga, ir jų tolesnės integracijos skatinimas (kvietimo numeris AMIF-2020-AG-CALL-04). Paraiškas teikite čia Paraiškų pateikimo terminas - 2021 m. vasario 16 d
2020.10.16 07:41

Europos Komisija kviečia prisijungti prie politikos formavimo migrantų integracijos srityje

Kai žmonės įsikuria Europoje, svarbu, kad jie turėtų tas pačias teises ir pareigas kaip ir visi kiti. Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, būstu, švietimu ir užimtumu leidžia jiems išnaudoti visą savo potencialą. Migrantų integracija yra visų interesas, ji skatina stiprias ir darnias bendruomenes ir apsaugo nuo izoliacijos ir segregacijos problemų. Pasitelkę konsultacijas su visuomene ir ekspertų grupę, paprašysime, kad politikos formavimo procese dalyvautų labiausiai tie, kuriems daro įtaką mūsų politika. Tai yra Europos gyvenimo būdas. (Margaritis Schinas, Europos Komisijos pranešimas spaudai ) Siekdama formuoti efektyvią integracijos politiką ir sukurti visiems vienodas gyvenimo sąlygas Europoje, Europos Komisija inicijuoja konsultacijas su visuomene ir prašo iki š. m. spalio 21 d. užpildyti klausimyną dėl migrantų ir migrantų kilmės įtraukties ir integracijos klausimų.   Klausimynas dėl migrantų ir migrantų kilmės įtraukties ir integracijos klausimų Papildomai Europos Komisija kviečia migrantų kilmės asmenis ir juos atstovaujančias organizacijas teikti paraiškas tapti Komisijos migrantų nuomonės ekspertų grupės nariu . Paraiškas kviečiama teikti iki rugsėjo 21 d. Kvietimas teikti paraiškas tapti ekspertų grupės nariu ir susiję dokumentai (angl. Call for applications for the selection of members of the expert group on the views of migrants in the field of migration, asylum and integration )
2020.08.06 09:01

Pradedamas vykdyti projektas „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kartu su partneriais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų bei Akmenės ir Jonavos rajonų savivaldybių administracijomis ir papildomu partneriu VŠĮ Diversity Development Group pradeda įgyvendinti projektą „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“ (toliau – Projektas). Projekto tikslas – stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse. Dėl įvairių aplinkybių didėjant į Lietuvą atvykstančių užsieniečių skaičiui, atsiranda poreikis tobulinti nepakankamai koordinuotos ir ad hoc principu vykdomos integracijos politikos įgyvendinimo procesus; užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiams (toliau – TŠP) paslaugas teikiančios (ir jas koordinuojančios) institucijos turėtų visus resursus, žinias ir kompetencijas, o taip pat būtų suinteresuotos sėkmingos politikos rezultatais vietos (savivaldybių) lygmenyje, t. y. ten, kur ir vyksta (turi vykti) integracijos ir įtraukties procesai. Siekiant Projekto tikslo Projekto vykdymo metu bus atliekamas išsamus TŠP poreikių savivaldybėse bei savivaldybių kompetencijų ir resursų integracijos srityje tyrimas ir, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, suformuluojamos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. Projekto dalyviai bus konsultuojami rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso metu. Taip pat bus vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai bus visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas TŠP. Projekto dalyviams taip pat bus užtikrintas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais. Projekto trukmė – 2020–2022 metų laikotarpis. Projekto nauda – taikant aukščiau aptartas priemones ir metodus bus siekiama sukurti efektyvius integracijos mechanizmus vietos lygmenyje, mobilizuoti esamus ir potencialius resursus, įtraukti visas suinteresuotas grupes į proceso kūrimą bei įgyvendinimą. Tikimasi, kad projekto rezultatai pasitarnaus kitoms savivaldybėms, siekiančioms tobulinti TŠP integracijos politikos kūrimo bei įgyvendinimo procesus. Detalesnę informaciją apie Projektą rasite čia .
2020.08.03 10:35

Planuojamas Lietuvos prieglobsčio procedūrų ir priėmimo sistemos vertinimas. Lauksime jūsų pastabų projektų konkurso atrankos kriterijams

Planuojama projektų konkurso būdu atrinkti projektą, kurio tikslas bus atlikti Lietuvos prieglobsčio procedūrų ir priėmimo sistemos įvertinimą ir pateikti rekomendacijas atsakingoms institucijoms, siekiant užtikrinti „teisingas bei veiksmingas procedūras“ kaip jos apibrėžtos Direktyvos 2013/32/ES preambulės 4 ir 8 punktuose. Lietuvos prieglobsčio procedūrų ir priėmimo (įskaitant ir sulaikymą) sistemos vertinimas turi būti visų pirma orientuojamas į institucijų funkcijų pasidalijimą ir bendradarbiavimą, institucijų pajėgumą, Lietuvos įgyvendinamą prieglobsčio teisę ir politiką. Vertinime turi būti identifikuoti iššūkiai, kylantys Lietuvos prieglobsčio sistemai ir pateikti konkretūs siūlomi sprendimai, įskaitant pasiūlymus keisti teisės aktų nuostatas (jeigu reikia). Vertinimas turi apimti (tačiau nebūtinai apsiriboti) šių sistemos elementų įvertinimą: priėmimo sistemos vertinimas (apgyvendinimo infrastruktūros pakankamumas, apgyvendinimo sistemos lankstumas ir gyvenimo vietos paskyrimas). Atskirai turi būti įvertinta pažeidžiamumo nustatymo procedūra ir priėmimo sąlygų atitiktis pažeidžiamų asmenų specialiesiems poreikiams. prieglobsčio procedūrų vertinimas (prieglobsčio prašymų nagrinėjimo greičio ir kokybės suderinimas), apeliacinės procedūros organizavimas, procesinės garantijos ir teismų vykdoma kontrolė atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką ir kitose ES šalyse veikiančias apeliacinės sistemas). Atskirai turi būti įvertinta pažeidžiamumo nustatymo procedūra ir specialių procesinių garantijų prieglobsčio prašytojams taikymas; valstybės garantuojamos teisinės pagalbos vertinimas (valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo organizavimas ir valdymas, teikiamų teisinių paslaugų apimtis ir pakankamumas); medicininių paslaugų ir vertimo paslaugų prieinamumo bei teikimo vertinimas. Teikiame susipažinti: PMIF-1.2.3-K-01 Aprašo sanrtrauka ir atrankos kriterijai PMIF-1.2.3-K-01 prioritetiniai atrankos kriterijai (naudos ir kokybės vertinimo forma) Maloniai prašome teikti pastabas iki š. m. liepos 22 d. darbo dienos pabaigos el. paštu adresu laura.pereviciute@socmin.lt. 
2020.07.14 09:16
Rodomi įrašai: 1 - 1016
Rodyti puslapyje: