Naujienos

Filtravimas

Paraiškos

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo kvietimas (PMIF-2024-TF2-AG-THB) teikti paraiškas dėl trečiųjų šalių (ne ES valstybių narių) asmenų, tapusių prekybos žmonėmis aukomis, pagalbos, paramos ir integracijos

    2024 m. gegužės 21 d. Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti pasiūlymus, kurio biudžetas – 6 mln. EUR pagalbai, paramai ir integracijai nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems trečiųjų šalių piliečiams (PMIF-2024-TF2-AG-THB).  Šis kvietimas teikti paraiškas yra dalis veiklos, numatytos teminėje priemonėje ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) 2023–2025 m. daugiametėje darbo programoje: Multi-annual Work Programme for the Asylum Migration and Integration Fund (AMIF) 2023-2025 . Savo pasiūlymą galite teikti čia: AMIF-2024-TF2-AG-THB - EU Funding & Tenders Portal (europa.eu)   nuo 2024 m. gegužės 21 d.  Paraiška teikiama iki 2024 m. rugpjūčio 21 d. 17.00 val. (Briuselio laiku).   Daugiau informacijos apie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą: Asylum Migration and Integration Fund .     The European Commission published on 21 May 2024 a call for proposals with a budget of EUR 6 million for the assistance, support and integration of third country national victims of trafficking in human beings (AMIF-2024-TF2-AG-THB). This call is part of the activities foreseen in the Thematic Facility and the Multi-annual Work Programme for the Asylum Migration and Integration Fund (AMIF) 2023-2025 . Submit your proposal here: AMIF-2024-TF2-AG-THB - EU Funding & Tenders Portal (europa.eu) as of 21 May 2024. Apply before 21 August 2024 at 17:00 (Brussels local time). More information on the Asylum Migration and Integration Fund .
2024.05.23 08:48

Parengtos projektų išlaidų atitikties prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams rekomendacijos 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiui

PMIF projektų pareiškėjų, projektų vykdytojų ir partnerių bei paraiškų vertintojų dėmesiui. Parengtos projektų išlaidų atitikties prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) reikalavimams rekomendacijos 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiui. Jose gausu metodinių nurodymų, paaiškinimų ir atsakymų, kaip turi būti taikomi Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai, siekiant teisingai nustatyti ir įvertinti PMIF 2021−2027 metų lėšų bendrai finansuojamų projektų tinkamas finansuoti išlaidas. Kviečiame jomis naudotis! PMIF 2021-2027 m išlaidų rekomendacijos
2024.01.09 15:33

Siekiame didinti Lietuvos kompetencijas, reikalingas pažeidžiamiems asmenims atpažinti ir paslaugoms jiems teikti.

Maloniai kviečiame susipažinti su rengiamu Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 2021-2027 m. programos kvietimu, skirtu didinti ir tobulinti užsieniečiams paslaugas teikiančių asmenų kompetencijas, reikalingas pažeidžiamiems asmenims atpažinti ir paslaugoms jiems teikti. Jei turėtumėte klausimų ar pastebėjimų, lauksime jų iki 2024 m. sausio 5 d. el. paštu [email protected] Kvietimo projektas Atrankos kriterijai Informacijos dėl atitikties atrankos kriterijams teikimo forma    
2023.12.22 15:48

Prisijungimas prie PMIFIS

Informuojame, kad paraiškos finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų lėšų finansuojamus projektus pagal paskelbtus kvietimus yra pildomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021−2027 m. veiksmų programos įgyvendinimo kompiuterinėje informacinėje sistemoje PMIFIS. Prieš prisijungiant prie PMIFIS maloniai prašome užpildyti anketą. PMIF PROJEKTAI Organizacijos įgalioto atstovo anketa (office.com)
2023.08.25 16:42

Patvirtintos 2021-2027 m. projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Informuojame, kad patvirtintos 2021-2027 m. projektų administravimo ir finansavimo taisyklės. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1A-517
2023.08.02 09:11

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams

Informuojame, kad viešosios  įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 2023/8-246  patvirtintos Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos fondų reikalavimams. Šios rekomendacijos yra skirtos padėti įvertinti projektų išlaidų atitiktį Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) reikalavimams. Jose pateikiami metodiniai nurodymai ir paaiškinimai, kaip turi būti taikomi ES ir nacionaliniai teisės aktai, siekiant teisingai nustatyti ir įvertinti projektų tinkamas finansuoti išlaidas. Tai metodinė pagalba pareiškėjams, rengiantiems ir teikiantiems projektų įgyvendinimo planus projektams įgyvendinti, projektų vykdytojams ir partneriams, projekto veiklų įgyvendinime dalyvaujančioms trečiosioms šalims, valdymo ir kontrolės sistemų institucijų darbuotojams ir projektų vertintojams. Rekomendacijos paskelbtos Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-fondu-reikalavimams?version=1#prevVersions
2023.06.23 09:54

2022 m. rugsėjo 5 d. patvirtinta 2021-2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo veiksmų programa

Europos Komisija 2022 m. rugsėjo 5 d. priėmė sprendimą, kuriuo patvirtinta 2021-2027 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo veiksmų programa. Europos Komisijos sprendimas] Patvirtinta veiksmų programa
2022.10.19 11:49

Pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ derinimas

Informuojame, kad parengtas pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ projektas - Pazangos priemones apraso pagrindimas   Labai lauksime jūsų įžvalgų, vertinimų ir klausimų iki š. m. rugpjūčio 12 d. darbo dienos pabaigos. Pažangos priemonė parengta pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programą  
2022.08.08 11:05

Pagal Europos Komisijos pastabas tikslinamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021-2027 m. programos projektas

Informuojame, kad š. m. birželio 20 d. Lietuva gavo Europos Komisijos pastabas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021-2027 m. programos projektui. Teikiame Jums susipažinti pagal pastabas patikslintą programos projektą. Jeigu turėtumėte pastebėjimų, lauksime jų iki š. m. liepos 11 d. darbo dienos pabaigos el. paštu [email protected] . 2022 07 02 patikslinta programa
2022.07.02 15:07

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros atvykstančių migrantų iš Ukrainos tyrimas

Informuojame, kad Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra, remiama Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), pradėjo vykdyti atvykstančių migrantų iš Ukrainos perkeltųjų asmenų tyrimą. Anketomis siekama surinkti informaciją apie jų kelionę į Europą, šeimos sudėtį, išsilavinimą, asmeninę pabėgėlio situaciją ir būsimus perkėlimo planus.   Apklausos rezultatai bus reguliariai vertinami ir teikiami EBPO šalims narėms. Be to, atsakymai bus naudojami Europos politikos formuotojams teikti naujienas apie situaciją ir suteiks galimybę geriau pritaikyti paslaugas pabėgėliams iš Ukrainos. Apklausa pasiekiama adresu https://tellusyourstorysurvey.eu/ / ir yra anglų , ukrainiečių ir rusų kalbomis. Informaciją apie apklausą rasite čia .   Taip pat informacija skelbiama šiuose socialinės žiniasklaidos puslapiuose: Facebook: ENG , UKR , RUS    Twitter: ENG , UKR , RUS    LinkedIn: ENG , UKR , RUS    Instagram: ENG , UKR , RUS      
2022.05.03 14:58
Rodomi įrašai: 1 - 1040
Rodyti puslapyje: