Kvietimu planas 2021 04 19

Projektų finansavimo sąlygų aprašai

Patvirtintos formos pareiškėjams ir projektų vykdytojams

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2021 m. balandžio 9 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 7 veiksmo „Integracijos per verslumo skatinimą stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.7-K-01. Galutinis paraiškų pateikimo terminas pratęstas iki 2021 m. birželio 11 d. 17:00 val. PMIF-2.1.7-K-01 kvietimas (05-13)  kvietimas. Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti čia, paraiškos ir priedų formas pildymui čia

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2021 m. kovo 31 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.2 -K-04. Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2021 m. gegužės 17 d. 17:00 val. PMIF-3.2.2-K-04 kvietimas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2021 m. kovo 8 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 3 veiksmo „Prieglobsčio sistemos vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.2.3. Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2021 m. gegužės 10 d. 17:00 val. PMIF-1-2-3-K-01 kvietimas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2020 m. gruodžio 7 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 3 veiksmo „Tolerancijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.3-K-03. Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2021 m. vasario 1 d. 17:00 val. Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti čia, paraiškos ir priedų formas pildymui čia.

Konsultacijos pareiškėjams: kviečiame į individualias konsultacijas būsimus pareiškėjus. Reaguodami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas dėl viruso plitimo konsultacijas teiksime nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu, „Skype“, „Teams“ ar telefonu.  Konsultacijų metu pareiškėjai bus konsultuojami paraiškos pildymo, pateikimo ir kitais su paraiškos parengimu susijusiais klausimais. Į konsultacijas prašome registruotis iš anksto telefonu 8 659 80 950 arba el. paštu . Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, įstaigą, tel. Nr., el. pašto adresą, Jus dominančius klausimus bei pageidaujamą konsultacijos laiką. Jeigu Jūsų pageidaujamas laikas būtų užimtas, siūlysime pasirinkti kitą Jums patogų laiką.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS. 2020 m. lapkričio 13 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 6 veiksmo „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2.1.6-K-01 (patikslintas 12-07). Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2021 m. vasario 17 d. 17:00 val. Projekto finansavimo sąlygų aprašą galite rasti čia, paraiškos ir priedų formas pildymui čia.

Konsultacijos pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.6-K-01. Kviečiame į individualias konsultacijas būsimus pareiškėjus. Reaguodami į Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijas dėl viruso plitimo konsultacijas teiksime nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu, „Skype“, „Teams“ ar telefonu.  Konsultacijų metu pareiškėjai bus konsultuojami paraiškos pildymo, pateikimo ir kitais su paraiškos parengimu susijusiais klausimais. Į konsultacijas prašome registruotis iš anksto telefonu 8 659 80 534 arba el. paštu Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, įstaigą, tel. Nr., el. pašto adresą, Jus dominančius klausimus bei pageidaujamą konsultacijos laiką. Jeigu Jūsų pageidaujamas laikas būtų užimtas, siūlysime pasirinkti kitą Jums patogų laiką.

 

Pasibaigęs terminas teikti paraiškas

2020 m. gegužės 13 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02. Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2020 m. birželio 29 d. 17:00 val.

2020 m. gegužės 6 d. stabdomas paraiškų teikimas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02

2020 m. kovo 20 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02.

2020-03-09 Paskelbtas kvietimas Nr.  PMIF 1.2.2-K-02 teikti paraiškas  pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 2 veiksmo „Priėmimo sąlygų stebėsena“  projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.2.2-K-02.  Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2019 m. balandžio 30 d.


Iki 2019 m. pab. įvykdyti kvietimai