Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija su Europos Komisijos vidaus reikalų ir migracijos direktoratu pasirašė sutartį dėl Projekto Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo tematinę priemonę „Pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju“ įgyvendinimo. Projektu siekiama stiprinti Lietuvos pajėgumus priėmimo ir ankstyvosios integracijos srityse, siekiant adresuoti dėl geopolitinės situacijos regione kylančius iššūkius ir pasirengi galimam migracijos srauto išaugimui dėl Rusijos karinės agresijos Ukrainoje. Projekto uždaviniai yra:

  • stiprinti Lietuvos Respublikos pajėgumus trečiųjų valstybių piliečių registracijos ir leidimų gyventi Lietuvoje išdavimo procesuose;
  • gerinti priėmimo sąlygas trečiųjų valstybių piliečiams;
  • prisidėti prie vietos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų;
  • pasirengti galimam trečiųjų valstybių piliečių antplūdžiui (įskaitant apgyvendinimo vietų parengimą ir apgyvendinimo vietų koordinavimui ir paslaugų trečiųjų valstybių piliečiams teikimui reikalingo personalo darbo užmokestį).

Patvirtintos nacionalinės taisyklės projekto įgyvendinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-64

Anktyvoji integracija. Savivaldybių administracijoms, kurios kviečiamos įgyvendinti ankstyvosios integracijos veiklas projekte, teikiame papildomus pavyzdžius ir informaciją:

Dalinamės UNHCR parengtu vadovu savivaldos lygio integracijos politikai vertinti ir formuoti. Vadove taip pat pateikiami kitų valstybių veiklų pavyzdžiai. Visą informaciją (tiek anglų, tiek lietuvių kalba) galima rasti čia: https://www.unhcr.org/effective-inclusion-of-refugees.html

Lietuvišką informaciją galite parsisiųsti ir čia:

Čia galite rasti trumpą įvadinį filmuką: https://www.youtube.com/watch?v=9v63pgf8YQM

Išsamesnis filmukas su paaiškinimais: https://www.youtube.com/watch?v=9v63pgf8YQM

ES finansuojamas projekto SPRING (Sustainable Practices of Integration) sukurtas įrankis: https://integrationpractices.eu/wp-content/uploads/2023/01/Good_Practice_Adaptation_toolkit.pdf

Rekomendacijos komunikacijai: https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas (Emblemą galite parsisiųsti paspaudę ant šio nuorodos: 2021-2027 m. ES emblema