PMIF metinės įgyvendinimo ataskaitos:

PMIF tarpinio vertinimo ataskaita ataskaita dėl veiksmų pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą įgyvendinimo ir pažangos, siekiant nacionalinės programos tikslų. Vertinimas buvo atliktas vadovaujantis Europos komisijos gairėmis (Europos Komisijos rekomendacijos tarpiniam PMIF programos vertinimui „Guidance on the common monitoring and evaluation framework for AMIF and ISF)