PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014-2020 M. NACIONALINĖ PROGRAMA

Europos Komisijos sprendimais, kuriais patvirtinta ir keista Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinė programa:

  • 2019 m. birželio 05 d. Komisijos sprendimas C(2019)4004, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos   nacionalinė programa  dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu
  • 2019 m. birželio 05 d. Komisijos sprendimas C(2019)7849, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos  nacionalinė programa   dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu
  • 2018 m. sausio 11 d. Komisijos sprendimas C(2018) 212, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu
  • 2017 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos sprendimas C(2017) 5596, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu
  • 2016 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas C(2016) 8634, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa  dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu
  • 2016 m. kovo 21 d. Komisijos sprendimas C(2016) 1809, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu
  • 2015 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas C(2015) 9385, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu
  • 2015 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos  nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu