PMIF programos stebėsenos komitetas yra iš kompetentingų institucijų ir (ar) organizacijų atstovų  sudarytas komitetas, atliekantis projektų atrankos ir projektų bei PMIF programos įgyvendinimo priežiūros funkcijas.


Aktuali PMIF programos stebėsenos komiteto sudėtis:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. A1-585 
Patvirtinimas:2015-08-05 įsakymas Nr. A1-454 
Pakeitimas: 2015-12-17 įsakymas Nr. A1-765
Pakeitimas: 2016-08-10 įsakymas Nr. A1-426
Pakeitimas: 2017-01-11 įsakymas Nr. A1-17
Pakeitimas: 2018-03-02 įsakymas Nr. A1-80 
Pakeitimas: 2018-06-13 įsakymas Nr. A1-281
Pakeitimas: 2019-03-21 įsakymas Nr. A1-160

Pakeitimas: 2019-09-17 įsakymas Nr. A1-535

Pakeitimas: 2021-01-18 įsakymas Nr. A1-46 

Pakeitimas:2021-04-14 įsakymas Nr. A1-316

Pakeitimas:2021-09-06 įsakymas Nr. A1-648

Pakeitimas:2021-11-24 įsakymas Nr. A1-836